boktrave-liten

BOiU påverkar

BOiU arbetar med att påverka och stödja Uppsala kommun, länet och landstinget i arbetet med barnrättsfrågor.

 

motesplatsenpuff

Barn och unga påverkar

BOiU arbetar för att barn och ungas röster ska höras och lyssnas till.

Barnombudsmannen i Uppsala - Aktuellt

Inspirationsmaterial för personal i landstinget

Länsbarnombudsmannen har tagit fram ett material för personal i landstinget med goda exempel på olika former av dialog med barn.

Inbjudan till kontaktpersonsträff på BOiU

Utse kontaktpersoner till BOiU Nu är det ny mandatperiod och nya personer i nämnder och styrelser. Även bland medarbetarna i kommunen har det rört på sig en hel del – vi önskar därför att nya kontaktpersoner utses.   En kontaktperson är den som vi i första hand tar kontakt med kring…

Pappa, du är inte arg längre! Samtal på BOiU

Om våldsförebyggande arbete ur barns perspektiv Psykolog Hans Åberg håller i ett samtal om hur det går att förebygga mäns våld mot barn, med barnets bästa i fokus.   Hans Åberg var en av initiativtagarna till Mansmottagningen mot våld i Uppsala och har skrivit handboken Arbeta med våld. Samtalet utgår…

Barnrättspriset tilldelas Bror Hjorths hus

     Läs allt om firandet av Barnkonventionens 25-årsjubileum här.   Motivering Kriterierna för 2014 års barnrättspris var Tillgänglighet, Delaktighet och Likabehandling/normkritiskt förhållningssätt utifrån barnkonventionens artiklar 2 – om allas lika värde och 12 – om barns rätt att uttrycka sig och bli lyssnad till.   De flesta av de…

Seminarium om barnkonventionen 25 år i Uppsala

Välkommen på seminarium om barnkonventionen 25 år i Uppsala - Ett konstruktivt sätt att fira för alla som vill utveckla Uppsalas arbete med barnets rättigheter.   När: Kl. 14-16 den 20 november, på själva födelsedagen för konventionen. Var: i Salongen på Stadsteatern. Målgrupp: Politiker och tjänstemän inom kommun och landsting,…
Sida 1 av 11