boktrave-liten

BOiU påverkar

BOiU arbetar med att påverka och stödja Uppsala kommun, länet och landstinget i arbetet med barnrättsfrågor.

 

motesplatsenpuff

Barn och unga påverkar

BOiU arbetar för att barn och ungas röster ska höras och lyssnas till.

Barnombudsmannen i Uppsala - Aktuellt

Seminarium om barnrättsperspektiv i beslutsprocesser

Barnombudsmannen i Uppsala (BOiU) bjuder in tjänstemän och politiker till seminarium om hur man kan arbeta för ett stärkt barnrättsperspektiv i kommunala beslutsprocesser samt hur detta kan ses som en del av det övergripande arbetet för hållbar utveckling. Seminariet hålls vid två tillfällen; 2 och 3 december.

Samtal på BOiU 4 nov - om att vara förälder till missbrukande barn

BOiU erbjuder ett tillfälle till samtal och reflektion på temat att vara förälder till missbrukande barn. Hur påverkar det föräldraskapet, och eventuella syskon? En medlem i BOiU finns på plats och redo att dela med sig av sin historia. Välkommen att delta!

Samtal på BOiU 7 okt - om socialtjänsten

Konsekvenser för barn och unga av neddragningar inom socialtjänsten 7 okt kl 18.30 - 20   BOiU bjuder in till samtal om vad som är på gång inom socialtjänsten för barn och unga - inom myndighetssidan, och angående det nya förslaget på avtal med Råd och stöd, och öppenvårdsinsatser.  …

Barnkonventionen 25 år

Barnombudsmannen i Uppsala vill uppmärksamma att FNs konvention om barnets rättigheter nu funnits i 25 år. Så här firar vi, och vill gärna att många deltar.   Alla aktiviteter är kostnadsfria!

Symposium om hälsa bland barn och unga i samhällsvård

Barnskyddsrådet i Uppsala län arrangerar symposium om Fysisk och psykisk hälsa bland barn och ungdomar placerade i samhällsvård 10 november. Anmälan senast 3 november.
Sida 1 av 10