boktrave-liten

BOiU påverkar

BOiU arbetar med att påverka och stödja Uppsala kommun, länet och landstinget i arbetet med barnrättsfrågor.

 

motesplatsenpuff

Barn och unga påverkar

BOiU arbetar för att barn och ungas röster ska höras och lyssnas till.

Barnombudsmannen i Uppsala - Aktuellt

Skolor missar likabehandling

Mindre än hälften av Uppsalas kommunala grundskolor har en aktuell likabehandlingsplan och bara drygt hälften av dessa har ett innehåll som stämmer med Skolverkets direktiv. När det gäller de fristående grundskolorna är det endast ett fåtal som lever upp till minimikraven enligt Skolverkets rekommendationer.   BOiU har kartlagt och granskat både…

Barn och cykel

Nu ser vi dem igen när våren har anlänt - alltså de små barnen som cyklar till skolan. Visst är det bra att barnen får röra på sig och motionera i stället för att bli skjutsade till skolan!   Jag tror att många föräldrar, vilket är jättebra, har funderat på…

Sommarjobba på BOiU

Vill du vara med och bestämma? Barnombudsmannen i Uppsala kommer sommaren 2014 att erbjuda 16 ungdomar från årskurs 9 till och med gymnasiet möjlighet att i sitt sommarjobb vara med och ta fram nya idéer för hur unga kan påverka i Uppsala.

En dag om föräldrastöd

Den 3 december anordnade Regionförbundet och Länsstyrelsen i Uppsala en konferens om föräldrastöd. Lisa Skiöld var med och planerade inför konferensen och fungerade dessutom som engagerad moderator.     Det är framförallt barnkonventionens artikel 18, där det står att: ”konventionsstaterna ska ge lämpligt bistånd till föräldrar och vårdnadshavare då de…

Almtunaskolan testar det nya "Din röst"-konceptet.

Klass 1 A i Almtunaskolan hjälpte Barnombudsmannen att testa det nya "Din röst"-materialet för åk f till 3.    Eleverna tog sig an uppgifterna med glädje och iver.     Först diskuterades rättigheter i smågrupper.       Varje grupp gick sedan fram till tavlan och berättade hur de hade resonerat…
Sida 1 av 7