boktrave-liten

BOiU påverkar

BOiU arbetar med att påverka och stödja Uppsala kommun, länet och landstinget i arbetet med barnrättsfrågor.

 

motesplatsenpuff

Barn och unga påverkar

BOiU arbetar för att barn och ungas röster ska höras och lyssnas till.

Barnombudsmannen i Uppsala - Aktuellt

Seminarium om barnkonventionen 25 år i Uppsala

Välkommen på seminarium om barnkonventionen 25 år i Uppsala - Ett konstruktivt sätt att fira för alla som vill utveckla Uppsalas arbete med barnets rättigheter.   När: Kl. 14-16 den 20 november, på själva födelsedagen för konventionen. Var: i Salongen på Stadsteatern. Målgrupp: Politiker och tjänstemän inom kommun och landsting,…

Uppstartsträff om att arbeta med barnkonventionen i skolan

  I skolkonceptet Din röst får barn och unga (F-gymnasiet) bekanta sig med FN:s barnkonvention genom lekfulla övningar och praktiskt påverkansarbete. Vi erbjuder lärare ett introduktionstillfälle till att arbeta med materialet.

Seminarium om barnrättsperspektiv i beslutsprocesser

Barnombudsmannen i Uppsala (BOiU) bjuder in tjänstemän och politiker till seminarium om hur man kan arbeta för ett stärkt barnrättsperspektiv i kommunala beslutsprocesser samt hur detta kan ses som en del av det övergripande arbetet för hållbar utveckling. Seminariet hålls vid två tillfällen; 2 och 3 december.

Samtal på BOiU 4 nov - om att vara förälder till missbrukande barn

BOiU erbjuder ett tillfälle till samtal och reflektion på temat att vara förälder till missbrukande barn. Hur påverkar det föräldraskapet, och eventuella syskon? En medlem i BOiU finns på plats och redo att dela med sig av sin historia. Välkommen att delta!

Samtal på BOiU 7 okt - om socialtjänsten

Konsekvenser för barn och unga av neddragningar inom socialtjänsten 7 okt kl 18.30 - 20   BOiU bjuder in till samtal om vad som är på gång inom socialtjänsten för barn och unga - inom myndighetssidan, och angående det nya förslaget på avtal med Råd och stöd, och öppenvårdsinsatser.  …
Sida 1 av 10