boktrave-liten

BOiU påverkar

BOiU arbetar med att påverka och stödja Uppsala kommun, länet och landstinget i arbetet med barnrättsfrågor.

 

Läns-BO

Länsbarnombudsmannen är en resurs för dig som arbetar i landstinget.

Barnombudsmannen i Uppsala - Aktuellt

BOiU i Almedalen

BOiU medverkar med två seminarier i årets Almedalsvecka: ett om lokala barnombud, och ett om ungas delaktighet.

Symposium om barns utsagor

Barnskyddsrådet i Uppsala län anordnar i september ett heldags­symposium om barns utsagor, med svenska och internationella föreläsare.

Seminarium om barns rätt till lek

Vi bjuder in till seminarium för pedagoger inom förskola och grundskola samt andra intresserade av barns rätt till lek, med fokus på barn som behöver extra stöd i leken.

Lokala barnombud

På några andra ställen i landet finns det också kommunala barnombud. Vad de gör kan se lite olika ut, men alla jobbar med frågor kring barns rättigheter. Barnombudsmannen i Uppsala tycker att det bör finnas lokala barnombud i hela landet, och allra helst fristående från kommun och landsting. Som ni…

Kontaktpersonsträff på BOiU

En kontaktperson är den som vi i första hand tar kontakt med kring något som rör ert område. Vi bjuder in alla kontaktpersoner – politiker och medarbetare – till ett möte hos oss den 29 april kl 14-16.
Sida 1 av 13