boktrave-liten

BOiU påverkar

BOiU arbetar med att påverka och stödja Uppsala kommun, länet och landstinget i arbetet med barnrättsfrågor.

 

motesplatsenpuff

Barn och unga påverkar

BOiU arbetar för att barn och ungas röster ska höras och lyssnas till.

Barnombudsmannen i Uppsala - Aktuellt

Barnrättspriset 2014

Kommer just din verksamhet att vinna Barnrättspriset 2014? I år inbjuds verksamheter inom området kultur för barn och unga att nominera sig till Barnrättspriset, som delas ut av Barnombudsmannen i Uppsala (BOiU) i samarbete med Uppsala kommun.   Anmäl en verksamhet här.   Artikel 31 i barnkonventionen, barns rätt till…

Barnkonventionen 25 år

Barnombudsmannen i Uppsala vill uppmärksamma att FNs konvention om barnets rättigheter nu funnits i 25 år.   Vi kommer att sätta samman ett kulturprogram som vänder sig till olika åldersgrupper av barn, ha seminarium för politiker och tjänstemän, och genomföra ett fackeltåg på eftermiddagen den 20 november – på själva…

Tillgänglighetsprojektet – Alla barns lika rätt att veta sina rättigheter

Vi vill att alla barn ska kunna få information om sina rättigheter på en nivå som de kan ta till sig. Därför har vi börjat arbeta med att ta fram nya material för att informera om barnkonventionen på olika nivåer.     Det är viktigt att alla barn får veta…

Knas hemma

Knas hemma arbetar tillsammans med ungdomar för att barnets rättigheter och röster ska stärkas i familjehem och HVB-hem och genom att visa, berätta och förklara utifrån deras egna perspektiv och erfarenheter.

Att vara ung anhörig

Att vara ung anhörig till syskon eller föräldrar med olika problem, som t.ex. missbruk eller psykisk sjukdom, är för de allra flesta väldigt jobbigt.   Då kan det vara bra att få träffa andra barn/ungdomar i samma situation.   Trappan är en verksamhet där du både kan ingå i samtalsgrupper med…
Sida 1 av 8