boktrave-liten

BOiU påverkar

BOiU arbetar med att påverka och stödja Uppsala kommun, länet och landstinget i arbetet med barnrättsfrågor.

 

motesplatsenpuff

Barn och unga påverkar

BOiU arbetar för att barn och ungas röster ska höras och lyssnas till.

Barnombudsmannen i Uppsala - Aktuellt

Samtal om föräldraskap och barns rättigheter

Samtal på Österledskyrkan med föräldrar och andra intresserade - om föräldraskap och barns rättigheter. Till exempel integritet, delaktighet och stöd.   När: Onsdag 18 mars kl 19.00. Var: Österledskyrkan, Gamla Uppsala Arrangörer: Österledskyrkan och Bilda

Barnskyddsrådet föreslår bättre stöd i debattartikel

Barn som bor i familjehem eller HVB-hem har sämre hälsa och sämre skolresultat än barn som bor hos sina föräldrar. I en debattartikel i dagens UNT föreslår Barnskyddsrådet i Uppsala län tre åtgärder.

Samtal på BOiU 27/1, sammanfattning

Under rubriken Pappa, du är inte arg längre! berättade psykolog Hans Åberg i samtalsserien Samtal på BOiU om våldsförebyggande arbete ur barns perspektiv.

Uppstartsträff om att arbeta med barnkonventionen i skolan

  I skolkonceptet Din röst får barn och unga (F-gymnasiet) bekanta sig med FN:s barnkonvention genom lekfulla övningar och praktiskt påverkansarbete. Vi erbjuder lärare ett kostnadsfritt introduktionstillfälle till att arbeta med materialet.

Inspirationsmaterial för personal i landstinget

Länsbarnombudsmannen har tagit fram ett material för personal i landstinget med goda exempel på olika former av dialog med barn.
Sida 1 av 11