boktrave-liten

BOiU påverkar

BOiU arbetar med att påverka och stödja Uppsala kommun, länet och landstinget i arbetet med barnrättsfrågor.

 

motesplatsenpuff

Barn och unga påverkar

BOiU arbetar för att barn och ungas röster ska höras och lyssnas till.

Barnombudsmannen i Uppsala - Aktuellt

Lokala barnombud

På några andra ställen i landet finns det också kommunala barnombud. Vad de gör kan se lite olika ut, men alla jobbar med frågor kring barns rättigheter. Barnombudsmannen i Uppsala tycker att det bör finnas lokala barnombud i hela landet, och allra helst fristående från kommun och landsting. Som ni…

Kontaktpersonsträff på BOiU

En kontaktperson är den som vi i första hand tar kontakt med kring något som rör ert område. Vi bjuder in alla kontaktpersoner – politiker och medarbetare – till ett möte hos oss den 29 april kl 14-16.

Utbilda politikerna i barnrätt!

UNT publicerar i dag vår debattartikel om barnrättsliga beslutsprocesser. Läs artikeln och våra tidigare debattartikar här.

Rapport från årsmötet med BOiU

  Den 25 mars hade BOiU sitt årsmöte. Vid mötet valdes ny styrelse. Gunilla Oltner omvaldes som ordförande. Övriga i styrelsen är: (omval) Ulf Wennström, Emma Ericsson, Anna Singer, Göran Hedefalk, och (nyval) Mohima Mumin och Johanna Fjellborg.   Föregående års styrelse beviljades ansvarsfrihet, i enlighet med extern revisors rekommendation.  …

Samtal om föräldraskap och barns rättigheter

Samtal på Österledskyrkan med föräldrar och andra intresserade - om föräldraskap och barns rättigheter. Till exempel integritet, delaktighet och stöd.   När: Onsdag 18 mars kl 19.00. Var: Österledskyrkan, Gamla Uppsala Arrangörer: Österledskyrkan och Bilda
Sida 1 av 12