Collage som visar BOiU:s verksamhet

Vad vi gör

Vi jobbar med fyra övergripande teman. Dessa är:

  • Vi ger stöd och råd
  • Vi informerar
  • Vi påverkar
  • Vi stärker barns och ungas röster

Mer om hur vi arbetar med dessa teman hittar du under Om oss.

Nedan ser du några av våra största verksamheter.

Barnrätt för alla

Barnrätt för alla

Projektet Barnrätt för alla förklarar barns rättigheter så att alla kan förstå. Vi tar fram material och metoder för barn och unga med behov av ett lättläst och konkret material. Vi som jobbar med Barnrätt för alla De som jobbar med Barnrätt för...
Barnrättspriset

Barnrättspriset

Årets pristagare: Café Genomfarten För enträget arbete för unga i behov av en plats att finnas och synas på, och för sitt starka mottagande av unga ensamkommande med stort stödbehov. Genomfarten får Barnrättspriset i Uppsala 2017 – eftersom all...

Barnskyddsrådet i Uppsala län

Barnskyddsrådet i Uppsala län ska verka för att de barn som behöver vårt skydd i samhället ska få bättre hjälp. Rådet ska öka kunskapen och samarbetet inom och mellan olika professioner och verksamheter, och initiera verksamhetsutveckling och forskning ...
Barnombudet för Region Uppsala

Barnombudet för Region Uppsala

Filmen om barnets rättigheter ska nästan alla som arbetar inom Region Uppsala se. Trailern hittar du här . Varje barn har lika rättigheter - varje dag 70 000 barn och unga finns i Uppsala län. Politikerna i Region Uppsala har lovat...
Guldkantsbidraget

Guldkantsbidraget

Guldkantsbidraget delas ut av Uppsala läns Barnavårdsförbund . Fördelningen av bidraget beslutas av styrelsen för Uppsala läns Barnavårdsförbund. Bidraget administreras av Barnombudet i Uppsala län. Dessa kan söka Föreningar, kommunal verksamhet...
Knas hemma

Knas hemma

Knas hemma är en ungdomsdriven ideell förening som arbetar nationellt. Den främsta målgruppen för Knas hemma är ungdomar och unga vuxna i åldrarna ca13-30 år, som antingen bor i eller har bott i familjehem, HVB-hem, eller annat boende för samhällsplacerade barn elle...
BOiU i skolan

BOiU i skolan

Hör av dig om du vill ha besök av BOiU i din klass! Vecka 54 Vecka 54 är BOiU:s satsning för att informera om barnets rättigheter och möjliggöra delaktighet hos skolelever. I Vecka 54 ingår barnrättslektioner och lunch häng tillsammans med organ...
Ord - Uppsalas yngsta magasin

Ord - Uppsalas yngsta magasin

Ord görs av ungdomar i Uppsala på sommarlovet. Veckan efter midsommar 2017 producerades första numret av Ord av en redaktion om nästan 30 stycken 10-15-åringar. Vi höll till på Stadsbiblioteket och Gottsundabiblioteket. Läs Ord #1 på Ords egen...
Word

Word

Ungdomsmagasinet Word görs av och för unga i Uppsala. Word riktar sig till alla gymnasieungdomar i Uppsala. Word distribueras gratis i Uppsala och läses av hälften av gymnasieeleverna i Uppsala (läsarundersökning 2016). Word vill stärka ungas ...

Nyhetsbrev

Läs våra nyhetsbrev på den här länken . Du kan börja prenumerera längre ner på den här sidan.
Typ så här

Typ så här

Välkommen till Typ så här! Typ så här ger tips om allt möjligt för de som finns nära barn: föräldrar, mor-och farföräldrar, förskolepersonal, lärare, föreningsledare med flera. Typ så här huserar i första hand på Facebook: facebook.com/typsahar  Du kan titta på si...

Samverkansdagen

På initiativ av Barnombudet i Uppsala län ordnas sedan 1999 Samverkansdagen, en studiedag om samverkan mellan olika yrkesgrupper. Blivande läkare, psykologer, sjuksköterskor och socionomer träffas och lär av och om varandra under samverkan. Seminariedag 2017:...

Dialogdag

En inspirations- och utbildningsdag för dig som jobbar med barn och unga i socialtjänsten – vården – fritidssektorn. 2017 Onsdag 8 november på Grand. Arrangemang: BOiU, Region Uppsala, Uppsala kommun, HSO Uppsala län Se filmerna i följd ...

Kontakta BOiU

Barnombudet i Uppsala län är en ideell förening. Vi arbetar i Uppsala län.

BOiU är helt fristående från kommun, region och stat. Vi har inget myndighetsansvar och inga myndighetsbefogenheter.

Läs mer om vad vi gör här.

Vi som jobbar här

Drottninggatan 8
753 10 Uppsala

018-69 44 99

boiu@boiu.se

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Material om rättigheter

Vi har en massa material för barn, föräldrar, politiker och personer som möter barn och som vill lära sig mer om barnets rättigheter.

Klicka på knappen så hittar du målarbok, affisch, filmer och annat.

Klicka här