Collage som visar BOiU:s verksamhet

Vad vi gör

Vi jobbar med fyra övergripande teman. Dessa är:

  • Vi ger stöd och råd
  • Vi informerar
  • Vi påverkar
  • Vi stärker barns och ungas röster

Mer om hur vi arbetar med dessa teman hittar du under Om oss.

Nedan ser du några av våra största verksamheter.

Barnrätt för alla

Barnrätt för alla

Projektet Barnrätt för alla förklarar barns rättigheter så att alla kan förstå. Vi tar fram material och metoder. Materialet kommer att passa för barn och unga med behov av ett lättläst och konkret material. Egen hemsida Barnrätt för alla ha...
Barnrättspriset

Barnrättspriset

  Om barnrättspriset Barnrättspriset delas sedan 2011 ut av Barnombudet i Uppsala län (BOiU) i samarbete med Uppsala kommun. Priset ska gå till en verksamhet eller person som arbetat aktivt med att stärka barnets rättigheter i enlighet med F...
Barnskyddsrådet i Uppsala län

Barnskyddsrådet i Uppsala län

Barnskyddsrådet i Uppsala län ska verka för att de barn som behöver vårt skydd i samhället ska få bättre hjälp. Rådet ska öka kunskapen och samarbetet inom och mellan olika professioner och verksamheter, och initiera verksamhetsutveckling och forskning ...
Barnombudet för Region Uppsala

Barnombudet för Region Uppsala

Filmen om barnets rättigheter ska nästan alla som arbetar inom Region Uppsala se. Trailern hittar du här . Varje barn har lika rättigheter - varje dag 70 000 barn och unga finns i Uppsala län. Politikerna i Region Uppsala har lovat...
Guldkantsbidraget

Guldkantsbidraget

Ansökningstiden för Guldkantsbidraget 2017 är slut.  Alla som ansökt får besked senast 30 maj och utbetalning sker i samband med detta. Guldkantsbidraget delas ut av Uppsala läns Barnavårdsförbund . Fördelningen av bidraget beslutas av styrel...
Knas hemma

Knas hemma

Knas hemma är en ungdomsdriven ideell förening som arbetar nationellt. Den främsta målgruppen för Knas hemma är ungdomar och unga vuxna i åldrarna ca13-30 år, som antingen bor i eller har bott i familjehem, HVB-hem, eller annat boende för samhällsplacerade barn elle...
BOiU i skolan

BOiU i skolan

Vecka 54 Vecka 54 är BOiU:s satsning för att informera om barnets rättigheter och möjliggöra delaktighet hos skolelever. I Vecka 54 ingår barnrättslektioner och lunch häng tillsammans med organisationer,  verksamheter och politiker. Vi anpassar...
Ord - sommarlovstidningen

Ord - sommarlovstidningen

Ord görs av ungdomar i Uppsala på sommarlovet 2017. Det går inte längre att anmäla sig eftersom alla platser är fyllda. Ords egen hemsida Gå till Ords egen hemsida. Vem kan vara med och göra Ord? Ungdomar 10-13 och 13-16 år, i två olika gruppe...

Word

Ungdomsmagasinet Word görs av och för unga i Uppsala. Word riktar sig till alla gymnasieungdomar i Uppsala. Word distribueras gratis i Uppsala och läses av hälften av gymnasieeleverna i Uppsala (läsarundersökning 2016). Word vill stärka ungas ...

Nyhetsbrev

Läs våra nyhetsbrev nedan. Du kan börja prenumerera längre ner på den här sidan. Din webbläsare vill visst inte visa nyhetsbreven här. Klicka här för att läsa nyhetsbreven.

Prenumerera på BOiU:s nyhetsbrev

Material om rättigheter

Vi har en massa material för barn, föräldrar, politiker och personer som möter barn och som vill lära sig mer om barnets rättigheter.

Klicka på knappen så hittar du målarbok, affisch, filmer och annat.

Klicka här